Skip to content
KDO SMO

TERAPEVTSKI CENTER

ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Terapevtski center za otroke in mladostnike Obelisk sta zasnovala Irena Valdes in Bine Zagorc (brat in sestra), oba izobražena na področju mentalnega in duševnega zdravja. Verjameta, da otrok v zdravem psihološkem razvoju odraste v osebo pripravljeno na izzive, ki jih prinaša sodobna družba. Tako sta v letu 2015 pričela z izgradnjo kvalitetnih in estetsko ter tehnično dovršenih prostorov, primernih za zdravsvene storitve.

Namen prostorov je ustvariti dobre pogoje za delovanje strokovnjakov, ki se med seboj dopolnjujejo in povezujejo. Na ta način omogočamo celostno in multidisciplinarno obravnavo ter zagotavljamo kvalitetno strokovno pomoč otroku, mladostniku in njegovi družini. Kot kolektiv strokovnjakov, smo predani svojemu poklicu in verjamemo, da nam moč v sodelovanju daje prednost pri delu in oplemeniti našo strokovnost.
 
Prostori so bili zasnovani kot prijazni in gostoljubni (primerne tudi za gibalno ovirane osebe), kjer bi se otroci, mladostniki in odrasli počutili, da v varnem in spodbudnem okolju načrtujejo pot do zdravega odraščanja in toplih medsebojnih odnosov.
Strokovnjaki

Naši terapevti

Irena Valdes

Leta 2008 je zaključila magisterij iz likovne terapije v Nemčiji (Alanus Hochschule, Bonn). Že v času študija in obsežnih praks, si je izbrala pot dela z otroki in mladostniki.
Svojo strokovno pot je pričela v Mehiki, kjer je delovala pod okriljem otroške sekcije združenja zdravnikov, psihologov in psihoterapevtov COPPAC.

Po vrnitvi v Slovenijo, je leta 2012 pričela delati kot likovna terapevtka za otroke in mladostnike pod okriljem Svetovalnega centra Ahil. Leta 2013 se je pričela šestletno sodelovanje s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše v Ljubljni, kjer je izvajala delavnice likovne terapije za skupine otrok in mladostnikov.

Leta 2018 je bila udeležena pri projektu izbire strokovnega tima za delo z otrokom na avtističnem spektru. Šolanje je potekalo v kliniki Being Myself v Romuniji. Tam je pridobila vpogled v celostno obravnavo otroka in družine po svetovno prepoznanem pristopu MIFNE. Takrat se je rodilo poslanstvo zagovarjanjaje celostnega pristopa in se še danes kot menedžerka v zdravstvu in ustanovni član Zasebnega terapevtskega centra Obelisk prizadeva, da bi z izbiro vsebin in raznovrstnih strokovnjakov nudili celostno obravnavo otrokom, mladostnikom in njihovim družinam.

Redno se udeležuje simpozijev in izobraževanj na področju psihoterapije z otroki in mladostniki. Tudi sama predava in supervidira študente Fakultete Sigmunda Freuda v Ljubljani. Sodeluje tudi kot gostujoči predavatelj v raznovrstnih izobraževalnih inštitucijah po Sloveniji.

Je predsednica Združenja likovnih terapevtov Slovenije, ki deluje pod okriljem Slovenske krovne organizacije za psihoterapijo (SKZP) in Evropskega združenja Likovnih terapevtov (EFAT). Zaključila je izobraževanje iz supervizije na Fakulteti Sigmunda Freuda in deluje kot cartificirana supervizorka za strokovnjake na področju otrok in mladostnikov.

Irena Kuntarič Žibert

BA pth., specializantka psihoterapije otrok in mladostnikov pod supervizijo

Vodja Zavoda Neva, Zavod za razvoj otrok in mladostnikov Starešina socio-terapevtskih Taborov samostojnosti in povezanosti

Leta 2021 diplomira na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana. Je specializantka psihoterapije otrok in mladostnikov pod supervizijo. Dela v zasebni praksi Zavoda Neva pod okriljem Obeliska, centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov pod supervizijo. Je vodja izobraževalnih, strokovnih programov za strokovne delavce v VIZ preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Od leta 2021 vodi socio-terapevtski tabor za otroke in mladostnike v tesnem sodelovanju z SFU Ljubljana. Je ljubiteljica raziskovanja odnosov med otroki in mladostniki ter zagovornica korektivne čustvene izkušnje za razvoj novih načinov mišljenja, čustvovanja, vedenja in odnosov.

Nataša Leban

Zaključila je psihoterapevtski študij geštalt izkustvene družinske terapije na Kemplerjevem inštitutu na Nizozemskem in pridobila evropsko diplomo EAGT. Je tudi certificirana supervizorka. Po izobrazbi je delovna terapevtka (diploma) in socialna pedagoginja (magisterij).

Poklicna pot jo je vodila od vrtca do šole, od svetovalne delavke do ravnateljice. Zaposlena je bila v svetovalni službi kot ravnateljica vrtca in pomočnica ravnatelja v šoli, v vsakodnevnem stiku z otroki, mladostniki in starši. Je strokovna sodelavka Univerze SFU. 

Več kot 10 let je sodelovala z Zvezo Sožitje, kjer je svetovala staršem in vodila sprostitvene delavnice. Sodeluje tudi kot prostovoljka v društvu Jonatan Prijatelj – Društvu staršev otrok z rakom, kjer izvaja terapije za starše otrok z rakom. Predava staršem predšolskih in šoloobveznih otrok kot predavateljica in jim ponuja konkretno pomoč pri aktualnih vzgojnih in drugih dilemah.

Nataša je avtorica sprostitvenih metod, dela po metodi avtogenega treninga Aleksandrove tehnike in številnih strokovnih člankov – sodelovala je z revijo Cicido, objavljala v revijah ‘Vzgojiteljica’ in ‘Šolski razgledi’. Od leta 2003 do 2021 je svetovala na spletišču Med.Over.Net za otroke in mladostnike s težavami.

S svetovanjem in terapijo se ukvarja večino svoje karierne poti, od leta 2009 naprej pa pri svojem delu uporablja psihoterapevtski pristop. Posebno pozornost posveča vključevanju celotne družine. Ponuja vam možnosti individualne terapije ali partnerske terapije oz. terapije celotne družine. Več o njenih praksah si lahko preberete na njeni spletni strani https://vzlet.in/.

Mihaela Kavčič

Študij glasbene terapije je zaključila leta 2018 na Inštitutu Knoll, inštitutu za glasbeno terapijo in supervizijo. Kot profesorica razrednega pouka deluje na področju šolstva, spremljanja učencev s posebnimi potrebami od leta 1999. Sodelovala je v različnih projektih, med drugim v evropskem projektu študentov glasbene terapije na povojnem področju v Sarajevu, leta 2006.

Kot glasbena terapevtka deluje na Pediatrični kliniki, na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo, ter s posamezniki različnih starosti in življenjskih izzivov. Deluje pod redno supervizijo in se stalno strokovno izpopolnjuje. Je ustanoviteljica in vodja Centra za glasbeno terapijo Ad libitum, avtorica knjige UP – glasbena terapija z osebami z demenco, aktivna članica upravnega odbora Združenja glasbenih terapevtov Slovenije.

Izvaja individualno in skupinsko glasbeno terapijo, predvsem z otroki in mladostniki z lažjo ter težko motnjo v duševnem razvoju, cerebralno paralizo, z genetskimi napakami (Downov sindrom), s čustveno-vedenjskimi in učnimi težavami ter motnjami avtističnega spektra.

Gordana Hrestak

Specializantka sistemske psihoterapije in psihoterapije otrok in mladostnikov.
 
Po srednji zdravstveni šoli je izobraževanje nadaljevala na Pedagoški fakulteti in nato trideset let delala v šolstvu. Zraven se je od leta 2008 izobraževala na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani.
 
Je specializantka sistemske psihoterapije in terapije otrok in mladostnikov. Dela pod supervizijo. Svoje znanje in izkušnje širi in poglablja z redno udeležbo na različnih izobraževanjih.
Je članica Društva sistemske psihoterapije Slovenije. Pri svojem delu je zavezana k etičnemu delu z upoštevanjem etičnega kodeksa Društva sistemske psihoterapije Slovenije.

Urška Petak

Diplomantka Psihosocialne pomoči, magistra Psihosocialnega svetovanja, specializantka Intergarativne psihoterapije pod supervizijo.

Na Fakulteti za uporabne družbene študije je zaključila študij Psihosocialne pomoči, kasneje pa še magistrski program Psihosocialnega svetovanja. Je doktorska kandidatka na programu Psihosocialne študije.

V letu 2022 je zaključila študij Trauma and Grief Component Therapy pri The Hackett Center.

Je ustanoviteljica in vodja Inštituta Tvoja Pot, ki nudi sočutno, strokovno in celostno psihosocialno podporo posameznikom, otrokom in mladostnikom ter odraslim, ki se spopadajo z različnimi ovirami, ki jih prinese življenje. Deluje na področjih individualnega, partnerskega in skupinskega psihosocialnega svetovanja, žalovanja otrok in mladine ter nudi podporo družinam v procesu žalovanja. Vodi skupine za žalovanje otrok, mladostnikov in staršev ter skupine za starše otrok s posebnimi potrebami.

Na Fakulteti za uporabne študije deluje kot predavateljica izbirnega predmeta.

Kot avtorica programa »Psihosocialna pomoč ob izkušnji žalovanja« izobražuje strokovne delavce o pristopu in podpori ob izkušnji žalovanja. Napisala je knjigo Tvoja pot, Sopotnik skozi izkušnjo žalovanja, pred kratkim pa je izdala knjigo Spregovorimo o smrti in žalovanju, priporočila in smernice ravnanja v primerih soočanja z dogodkom smrti, namenjeno strokovni publiki v šolah.

Zavezuje jo kodeks etike Psihosocialnih svetovalcev Slovenije, kodeks etike Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter Evropska zveza integrativnih psihoterapevtov.

Ajda Perme

Ajda Perme je priznana likovna terapevtka in supervizorka z 20-letnimi izkušnjami.
 
Zaključila je magisterij iz likovne terapije na Univerzi Queen Margaret v Edinburgu. Pred tem je diplomirala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. S študijem fizioterapije je nadgradila svoje znanje anatomije in nevrobiologije. 
 
Od leta 2007 ima Ajda ključno vlogo pri vključevanju likovne terapije v Psihiatrično bolnišnico Begunje. Leta 2012 se je z vodenja službe za delovno terapijo preusmerila izključno v likovno terapijo. Njeno strokovno znanje sega izven kliničnega okolja, saj deluje tudi v Akademiji za vseživljenjsko učenje TADEIA in v terapevtskem centru Obelisk, kjer nudi pomoč otrokom in mladostnikom. 
 
Ajda je redna gostujoča predavateljica, ki svoje izkušnje deli v Sloveniji in tujini in se zavzema za zdravilno moč likovne terapije v vseh starostnih obdobjih. Njena terapevtska filozofija je, da stranke obravnava kot celovite posameznike, ne kot zbirko diagnoz. Njena praksa zajema kliente od malčkov do stoletnikov. 
 
Ajdina zavezanost strokovnemu razvoju se kaže tudi v članstvu v organizacijah, med drugim je podpredsednica Slovenskega združenja likovnih terapevtov. V zadnjih letih je pridobila diplomo CPCAB 6. stopnje iz supervizije likovne terapije ter številne certifikate.

Naši terapevti

Lokacija

Kje nas najdete

Obelisk
Terapevtski center za otroke in mladostnike

Polje 363
1260 Ljubljana-Polje

TERAPEVTSKI CENTER

ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Center Obelisk sva snovala Irena in Bine (brat in sestra), oba po izobrazbi terapevta, ki verjameva, da psihološko in čustveno stabilen otrok odraste v čustveno in psihološko zrelo osebo. Smo ekipa terapevtov in strokovnjakov, ki smo svoj fokus usmerili v psihološki in čustveni razvoj otrok in mladostnikov. Naša vizija je usmerjena prav ta segment družbe, saj verjamemo, da je to obdobje kjer lahko naredimo največji doprinos v življenju posameznika in tistim, ki so mu najbližje.
MLADOSTNIKI

POTREBUJEM POMOČ

Si želiš pogovor z nekom, ki bi ti lahko pomagal razumeti zakaj se počutiš drugače od kje izvirajo tvoje stiske? Te starši in vrstniki ne razumejo? Želiš svoje težave deliti z nekom, brez obsojanja, z nekom, ki ti bo pomagal iti korak dlje?

PRIDRUŽI SE NAM*

ZADNJE NOVICE IN RAZISKAVE

*Brez reklam in neželene pošte, samo zanimivosti iz sveta psihoterapije